Chuyên mục
WordPress WORDPRESS: MULTISITE

[WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

Bước 1: Tắt tất cả các Plugin Bước 2: Mở File Config.php và chèn đoạn code sau bên dưới <?php Bước 3: Vào lại trang quản trị WordPress tìm mục Tools -> Network Setup và làm theo hướng dẫn của WordPress Bước 4: Kích hoạt lại các Plugin (Lưu Ý: Khi kích hoạt, không nên […]