Chuyên mục
[WP] Plugins

How to call images from your plugins image folder?

Use plugin_dir_url() to get the public URI for the directory where the calling PHP file is. <img src=”<?php echo plugin_dir_url( __FILE__ ) . ‘images/facebook.png’; ?>”> If the PHP file is in a sub directory of your plugin you have to go up: <img src=”<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘images/facebook.png’; ?>”>

Chuyên mục
[WP] Custom Field Custom Fields Custom Fields to Products WordPress

How to Add WooCommerce Custom Fields to Products

WooCommerce Custom Fields on Product Page As apparent from the above screenshot, we will add custom fields to the WooCommerce product edit screen under the General tab. We will be working on the file functions.php (default location to add custom function) of your theme folder. Required WooCommerce Hook The first step is to using the right hook. There […]

Chuyên mục
WordPress

Best WooCommerce Code Snippets: Add to Cart Link & More

Table of Contents  show  Create a Direct “Add To Cart” Link Sometimes you just need to let the user add a product in the cart by clicking on a link. It’s really easy to do, just add ?add-to-cart=974 at the end of any link. In this example, 974 is the product id, and should be replaced by the […]

Chuyên mục
Hosting & Domain

[Host – Domain] Đăng ký host và domain với Hawkhost [Tốc độ – Ổn Định & Hỗ Trợ Nhiệt Tình]

Link đăng ký Domain và hosting: https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=14368 Tại sao tôi giới thiệu cho bạn link này? Đây là chương trình liên kết của Hawkhost với nhà phát triển Khi bạn nhấp vào link trên và thực hiện đăng ký, kèm theo coupon tôi cung cấp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá theo Coupon […]

Chuyên mục
[WP] Plugins

[wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

90% plugin bạn sử dụng, sẽ có một số tùy chọn trong bảng điều khiển. Thật hợp lý khi cho phép người dùng một số tùy chọn cài đặt, để điều chỉnh chức năng của plugin, theo sở thích của họ. Điều này có thể làm tăng khả năng sử dụng của một plugin. Tạo […]